แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
G156.5.น6 ท66 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฤดูสีน้ำที่คันไซ = Animatoey watercolor in Kansai
ND2055.Z8 ฉ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...