แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Losing your head : abjection, aesthetic conflict, and psychoanalytic criticism
PN1995.9.P783 C58 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The drawings
NC335.ฮ9 ถ46 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.1,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...