แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Future : ปัญญาอนาคต
PL4209.4.ภ66 ฟ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานอีสัส = Esus's fables 2
RC87 .จ63 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nonviolence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ
HM1281 .ช65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสียงของศตวรรษ : สังเขปแนวคิดและเทคนิคของ 10 นักแต่งเพลงสมัยใหม่
ML430 .อ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Idea
v.65 no.378 Jul 2017

Leonardo
v.50 no.2 2017

Conservation and Management of Archaeological Sites
v.19 no.1 2017

Graphische Kunst
no.1 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Snowden = สโนว์เดน อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจ
DVDTM1925
รายละเอียดเพิ่มเติม...