แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Full-time director, part-time loser : ชีวิตลองเทคของผู้กำกับที่กำกับอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่าง
PN1995.9.ผ72 ธ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โซเวียตสมัยสตาลิน = Stalin's Soviet
DK268.4 .ส65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา = Uncommon wisdom : conversations with remarkable people
BL265.ฟ6 ค65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A dream to die for ล้ม 3,000 ครั้งเพื่อชนะฝันเดียว
LB2376.4 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

Lurzer's int'l archive
v.2 2017

Goldschmiede zeitung
no.5 May 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The water diviner = จอมคนหัวใจเทพ
DVDTM1927
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sing = ร้องจริง เสียงจริง
DVDTM1921
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...