แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

มนุษย์กรุงเทพฯ
DS589.ก455 ข56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องชาวบ้าน
PL4209.4.พ623 ร82 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมการคอร์รัปชั่น : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย
JQ1745.ก55ค54 ส43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำหมูหมู
PN6095.ท9 ห47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

Goldschmiede zeitung
no.5 May 2017

Idea
v.65 no.378 Jul 2017

Expedition
v.59 no.1 Spring 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The water diviner = จอมคนหัวใจเทพ
DVDTM1927
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พี่ชาย = My hero
DVDTM1924
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The red turtles = เต่าแดง
DVDTM1930
รายละเอียดเพิ่มเติม...