แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

เรื่องอินเหนาฉบับลาว : ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนาฉบับไทยและลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดีลาว
PL4236.5 .ธ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์
PL4206 .ท55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวอิตาลี
DG430.2 .อ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยาดแย่งการพัฒนาและความทันสมัยในลาว
DS555.84 .ย63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

Craft
May - Jun 2017

MD
no.6 Jun 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

La La land = นครดารา
DVDTM1916
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Elle = แอล แรง ร้อน ลึก
DVDTM1915
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Snowden = สโนว์เดน อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจ
DVDTM1925
รายละเอียดเพิ่มเติม...