แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก = The Korean war and the armistice system
DS918 .ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
NK4556.6.ก1 ธ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
BC177 .จ75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่
DS570.ม6 ค35 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

Detail
no.5 May 2017

Japan Architect
no.106 Summer 2017

Goldschmiede zeitung
no.5 May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Elle = แอล แรง ร้อน ลึก
DVDTM1915
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พี่ชาย = My hero
DVDTM1924
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...