แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

หมุนตามร่องเสียงและความทรงจำ
ML156.9 .ร72 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวกานุศาสนี
BQ6140 .ก66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Design your own kitchen
NK2117.K5 อ85 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เขียนไปให้สุดฝัน
PL4209.4.ว65 ข85 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

Design Studies
Vol.43, Mar 2016

Abitare
Apr. 2016

Detail
No.4, 2016

Ethnic and Racial Studies
Jun 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

Life = เพื่อนผมชื่อเจมส์ ดีน
DVDTM1884
รายละเอียดเพิ่มเติม...

In the heart of the sea = หัวใจเพชฌฆาตวาฬมหาสมุทร
DVDTM1867
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Black mass = อาชญากรซ่อนเขี้ยว
DVDTM1866
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spotlight = คนข่าวคลั่ง
DVDTM1874
รายละเอียดเพิ่มเติม...