แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2015

ชุมนุมกวีแก้ว : ชิต บุรทัต คนดง
PL4201 .ช74 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษาบทบาทของผีในนิทานพื้นบ้านล้านนา
GR580 .ศ74 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทหารเรือปฏิวัติ
DS582.9 .ศ64 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2015

Mark
Apr. - May 2015

Crafts
May - June 2015

MD
Mar. 2015

Domus
Apr. 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2015

Beauty and the beast = ปาฏิหาริย์รักเทพบุตรอสูร
DVDTM1750
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Silicon Valley = ซิลีคอนวัลเลย์รวมพลคนอัจฉริยะ ปี 1
DVDTM1743
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mercy = มนต์ปลุกผี
DVDTM1746
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Exodus Gods and kings = เอ็กโซดัส : ก็อดส์แอนด์คิงส์
DVDTM1741
รายละเอียดเพิ่มเติม...