แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Lucian Freud : on paper
NC242.F75 A4 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

David Chipperfield architects, 1985
NA997.C45 D38 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

From the films of Harry Potter : the wand collection
PN1997.2.H37 P47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The birth of the museum : history, theory, politics
AM7 .B39 1995 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Domus
2018

Detail
2018

Sculpture
2018

Creative review
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Battleship Island = เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์
DVDTM2044
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Killing ground = แดนระยำ
DVDTM2048
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธุดงควัตร = Wandering
DVDTM2041
รายละเอียดเพิ่มเติม...