แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Charles Rennie Mackintosh, 1868-1928 : Glasgow style
NA997.M22 F54 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam
DS582.57 .ส45 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What will matter หุ่นยนต์ สมอง คน
Q175.55 ท63ว53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Christo and Jeanne-Claude
N7193.C5 B34 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Ceramics Monthly
2018

Lurzer's Int'l Archive
2018

SOJOURN
2018

Architectural Record
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Sori voice from the heart = โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ
DVDTM2053
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Star Wars the last Jedi = สตาร์ วอร์ส ปัจฉิมบทแห่งเจได
DVDTM2055
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hitmans bodyguard = แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด
DVDTM2058
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...