แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Fashion packaging now
NC1002.P33 F37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Women in medieval Europe 1200-1500
HQ1147.E85 W37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมืองและความเสี่ยงภัยพิบัติในประเทศไทย = Cities and disaster risk in Thailand
HV553 .ธ24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Art Fundamentals: Color, light, composition, anatomy, perspective and depth
N7430 .A77 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Shotenkenchiku
2018

Creative review
2018

The Burlington Magazine
2018

Expedition
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

The Battleship Island = เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์
DVDTM2044
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sori voice from the heart = โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ
DVDTM2053
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The magician = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน
DVDTM2050
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...