แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Red Dot design yearbook 2017/2018 enjoying
TS171.A1 R432 2017-18 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Package design in Japan
R TS195.A1 P23 2015 v.17
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pierre Paulin : life and work
NK2550.P38 D47 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Machine project : the platinum collection (live by special request)
N6512.7 .M33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

MD
2018

Orafo Italiano
2018

Architectural Record
2018

Axis
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

ธุดงควัตร = Wandering
DVDTM2041
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sori voice from the heart = โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ
DVDTM2053
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coco = โคโค่ วันอลวน วิญญาณอลเวง
DVDTM2043
รายละเอียดเพิ่มเติม...