แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Made in North Korea : graphics from everyday life in the DPRK
NC998.6.K7 B65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Women in medieval Europe 1200-1500
HQ1147.E85 W37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

MoMA masterpieces : painting and sculpture
N620.M9 T45 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

A+U
2018

Orafo Italiano
2018

Antiquity
2018

Lurzer's Int'l Archive
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Murder on the orient express = ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส
DVDTM2052
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Human flow = ฮิวแมน โฟลว์
DVDTM2045
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The magician = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน
DVDTM2050
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The shape of water = เดอะเชฟ ออฟ วอเทอร์
DVDTM2057
รายละเอียดเพิ่มเติม...