แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Simplicity : the charm of minimalism = le pouvoir du minimalisme = el poder del minimalismo
NC997 .S55 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Alice Temperley : English myths and legends
TT505.T46 A45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The birth of the museum : history, theory, politics
AM7 .B39 1995 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Antoni Gaudi 1852-1926 : from nature to architecture
NA1313.G3 C75 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

A+U
2018

Sculpture
2018

Shotenkenchiku
2018

The Burlington Magazine
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

ธุดงควัตร = Wandering
DVDTM2041
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุขสันต์วันกลับบ้าน = Take me home
DVDTM2042
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The shape of water = เดอะเชฟ ออฟ วอเทอร์
DVDTM2057
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coco = โคโค่ วันอลวน วิญญาณอลเวง
DVDTM2043
รายละเอียดเพิ่มเติม...