แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Pierre Paulin : life and work
NK2550.P38 D47 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Donald : the book
NC1878.F37 D65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2017/2018 Doing
TS171.A1 R432 2017-18 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Harry Potter : a journey through a history of magic
PZ7.R688 H3721 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Antiquity
2018

Vogue
2018

Wallpaper
2018

Asian art news
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

สุขสันต์วันกลับบ้าน = Take me home
DVDTM2042
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Maze Runner death cure = เมซรันเนอร์ ไข้มรณะ
DVDTM2054
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

47 Meters down = ดิ่งลึกเฉียดนรก
DVDTM2056
รายละเอียดเพิ่มเติม...