แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Beauty Gems : 50 years of jewelry treasures, 1964-2014
HD9747.T52 W46 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Alice Temperley : English myths and legends
TT505.T46 A45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Narrative jewelry : tales from the toolbox
NK7310.5 .F46 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Food and wine tourism : integrating food, travel and terroir
G155.A1 C76 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

MD
2018

Wallpaper
2018

Orafo Italiano
2018

Collection
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

The Battleship Island = เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์
DVDTM2044
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The shape of water = เดอะเชฟ ออฟ วอเทอร์
DVDTM2057
รายละเอียดเพิ่มเติม...

47 Meters down = ดิ่งลึกเฉียดนรก
DVDTM2056
รายละเอียดเพิ่มเติม...