แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Floral art and the beauty of impermanence
SB449 .O87 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What will matter หุ่นยนต์ สมอง คน
Q175.55 ท63ว53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Women in medieval Europe 1200-1500
HQ1147.E85 W37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The things behind that door ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
PZ90.ท9 ค623ท72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Asian art news
2018

Sculpture
2018

Architectural Record
2018

Creative review
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Julieta = จูเลียต้า
DVDTM2046
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุขสันต์วันกลับบ้าน = Take me home
DVDTM2042
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coco = โคโค่ วันอลวน วิญญาณอลเวง
DVDTM2043
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wonder = ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์
DVDTM2059
รายละเอียดเพิ่มเติม...