แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

หอเจี๊ยะตึ้ง : ตำนานอาหารจีน
TX724.5.จ6 ฮ15 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

50 architects 50 buildings : the buildings that inspire architects
NA680 .F55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manali & Julley = มะนาลี & จูลเลย์
DS414.2 .ต63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hello, robot : design between human and machine
TJ211 .H35 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Wallpaper
2018

Ceramics Monthly
2018

The Burlington Magazine
2018

Architectural Record
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

The magician = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน
DVDTM2050
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sori voice from the heart = โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ
DVDTM2053
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The lure = ครีบกระหาย
DVDTM2049
รายละเอียดเพิ่มเติม...