แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน
Z674.83.ท92ข64 ข66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิโคลา เทสลา : อัจฉริยะนักฝันผู้เดียวดาย = Prodigal genius : the life of Nikola Tesla
TK140.ท75 อ94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปาฏิหาริย์แห่งมิตรภาพ = The Kindness diaries
G465 .ล93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คอสมอส = Cosmos
QB981 .ซ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

Urban Anthropology
Fall-Winter 2016

Burlington Magazine
Apr. 2017

American Craft
Apr.-May 2017

Vogue
May. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่