แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา สังคมวัฒนธรรม
BL2020.ซ6 อ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ = Harry Potter and the philosopher's stone
PZ7.R688 ฮ84 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gosho Aoyama : the complete color works 1994-2002
NC1764.5.ญ6 ก94 2546
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
Ex NK4156.6 .ศ65 2559 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

Asian Art News
Vol. 27, No.1 2017

Wallpaper
Apr. 2017

Architectural Record
Mar. 2017

MD
Apr. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่