แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Renzo Piano : the complete logbook, 1966-2016
NA1123.P53 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม
ND2835.ก1 บ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jutaku : Japanese houses
NA7451 .P65 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Journal of Field Archaeology
2017

Interni
2017

Goldschmiede zeitung
2017

House & Garden
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

คนพันธุ์กูล = Tokyo ghoul
DVDTM2024
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อย่าคิดหลอกเจ้ = I am not Madame Bovary
DVDTM2031
รายละเอียดเพิ่มเติม...

An inconvenient sequel : truth to power = แอน อินคอนวีเนียนต์ ทรูท 2
DVDTM2028
รายละเอียดเพิ่มเติม...