แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

รู้แจ้งเห็นจริง : รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
HB180.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Principles of ecological landscape design
QH541.15.L35 B43 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

9 heads : a guide to drawing fashion
TT509 .R535 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Mark
2017

Asian ethnology
2017

MD
2017

Interni
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ = Your name
DVDTM2030
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...