แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Fashion forward : 300 years of fashion : collections of the Musee des Arts Decoratifs, Paris
GT850 .F37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถนิมพิมพาภรณ์
NK7378.7.ก1 ถ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ครบเครื่องเรื่องชื่อนกไทย = Scientific Thai bird names explained
QL691.ท9 ค43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Current Anthropology
2017

Ceramics Monthly
2018

Studies in Conservation
2017

Art and AsiaPacific
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

One step = เพลงรักจังหวะหัวใจ
DVDTM2025
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...

An inconvenient sequel : truth to power = แอน อินคอนวีเนียนต์ ทรูท 2
DVDTM2028
รายละเอียดเพิ่มเติม...

American made = อเมริกัน เมด
DVDTM2035
รายละเอียดเพิ่มเติม...