แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Walled city : the art of the mural
ND2590 .W36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Neopatrimonialism in Africa and beyond
JQ1875.A55C65 N46 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nicholas Krushenick : electric soup
N6537.K78 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

House & Garden
2018

Interni
2017

Antiquity
2017

Lurzer's Int'l Archive
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

American made = อเมริกัน เมด
DVDTM2035
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนพันธุ์กูล = Tokyo ghoul
DVDTM2024
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...