แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Designing nature : the Rinpa aesthetic in Japanese art
N7353.6.S67 C37 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Environmental management : science and engineering for industry
GE300 .M87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Encaustic art in the twenty-first century
ND2480 .L44 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The canon in southeast Asian literatures : literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam
PL3508.05 .C35 2000
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

MD
2017

Design Studies
2017

Journal of Anthropological Archaeology
2017

Art and AsiaPacific
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Blade runner 2049 = เบรด รันเนอร์ 2049
DVDTM2040
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อย่าคิดหลอกเจ้ = I am not Madame Bovary
DVDTM2031
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...