แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Renzo Piano : the complete logbook, 1966-2016
NA1123.P53 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Infinite icon : a universally understood pictorial language that tells a story succinctly and with style
NC997 .I54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nicholas Krushenick : electric soup
N6537.K78 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ = Paper packaging structure
TS195.4 ว69 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Shotenkenchiku
2018

Axis
2018

Ceramics Monthly
2018

Asian ethnology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

แค่วาดฝัน ให้โลกสวย = In this corner of the world
DVDTM2029
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักไร้เสียง = A silent voice
DVDTM2032
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...