แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว
N7260 .ส76 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้แจ้งเห็นจริง : รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
HB180.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพพิมพ์ลิโธกราฟบนแม่พิมพ์ไม้
NE1225 .ธ22 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Infinite icon : a universally understood pictorial language that tells a story succinctly and with style
NC997 .I54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Art and AsiaPacific
2018

Smithsonian
2017

MD
2017

Artibus Asiae
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baby driver = จี้ เบบี้ ปล้น
DVDTM2034
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักไร้เสียง = A silent voice
DVDTM2032
รายละเอียดเพิ่มเติม...