แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Yokainoshima : island of monsters : Japanese folk rituals
GT4884.A2 F74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

(Un)sanctioned : the art on New York streets
ND2638.N4 L67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of D*Face : one man & his dog
N6797.D433 A4 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Impressionism : the art of landscape
ND192.I4 I45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

AD : Architectural Digest
2018

Ceramics Monthly
2018

Art and AsiaPacific
2018

Detail
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แค่วาดฝัน ให้โลกสวย = In this corner of the world
DVDTM2029
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baby driver = จี้ เบบี้ ปล้น
DVDTM2034
รายละเอียดเพิ่มเติม...