แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Murals : large-scale illustration
ND2590 .M56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนี้มีลูกกว่าฟ้าจะก้าวเดิน
HQ778.5 อ25 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The canon in southeast Asian literatures : literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam
PL3508.05 .C35 2000
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brand built : branding buildings & the builders
NC1003 .B725 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Shotenkenchiku
2018

Goldschmiede zeitung
2017

Antiquity
2017

Collection
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Blade runner 2049 = เบรด รันเนอร์ 2049
DVDTM2040
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...