แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

คนไทย ใจสยาม : ทางชีวิตยามสงคราม และสันติภาพ
CT1546 .ส435 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสือดาวกินคนแห่งรุทระประยาค = The man-eating leopard of Rudraprayag
SK305.ส85 ค55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สืบสัญศาสตร์ = Introducing semiotics
P99 .ค55 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การสร้างและแก้ไขแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน
TT520 .ท75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

Economic Development and Cultural Change
Jan. 2017

Art History
Feb. 2017

Architectural Design
Jan. - Feb. 2017

Auto & Design
Jan. - Feb. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่