แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

บางลำพูล้ำค่า : ตลาดร้านค้าและสถานที่เก่าแก่ที่ควรเก็บรักษา = Banglumpoo Lumka : a priceless historic place in Bangkok
DS589.ก4 บ624 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างตัว กลับหัวคิด
HF5386 .ป465 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำรับริมน้ำ อาหารไทย ณ จักรพงษ์วิลล่า
TX724.5.ท9 ต645 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกปัดและเครื่องประดับโบราณ = Pre-history ornament & beads in Thailand
NK3650 .ธ534 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

South East Asia Research
2018 v.26 no.3

Art Libraries Journal
2018 v.43 no.4

Japan Architect
2019 no.112

Journal of social archaeology
2018 v.18 no.3

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่