หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 8 เล่ม เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี