พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

  • ชื่อผู้แต่ง   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
  • ประเภท  e-book
  • ภาษา  ภาษาไทย
  • แหล่งที่มา   DS586.8 .ศ665 2550
  • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง, 2550
  • รูปแบบ  199 หน้า : ภาพประกอบสี
  • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 1119 คน)
  • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 92 คน)