พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย

  • ชื่อผู้แต่ง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
  • ประเภท  e-book
  • ภาษา  ภาษาไทย
  • แหล่งที่มา   NA1521 .ศ653 2548
  • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
  • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 724 คน)
  • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 122 คน)