งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50

  • ชื่อผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
  • ประเภท  e-book
  • ภาษา  ภาษาไทย
  • แหล่งที่มา   DS586.8ง63ฉ.1
  • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539
  • วันที่  8 พ.ย.2559
  • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 482 คน)
  • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 29 คน)