ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม

  • ชื่อผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
  • ประเภท  e-book
  • ภาษา  ภาษาไทย
  • แหล่งที่มา   DS586.8 .น66 2550
  • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
  • วันที่  7 พ.ย.2559
  • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 76 คน)
  • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 80 คน)