โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์และจิตรกรรมที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  • ชื่อผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
  • ประเภท  e-book
  • ภาษา  ภาษาไทย
  • แหล่งที่มา   ND1023.ภ74 ค94 2545
  • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545]
  • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 577 คน)
  • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 43 คน)