งานช่างของในหลวง

 • ชื่อผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Collection  หนังสือศิลปากรวิชาการ
 • ประเภท  e-book
 • ภาษา  ภาษาไทย
 • แหล่งที่มา   DS586.8 .ศ65
 • สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539
 • วันที่  26 ต.ค. 2559
 • รูปแบบ  266 หน้า
 • รายละเอียด  โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวโรวาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
 • falsh player   Interactive e-book (จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน)
 • PDF   PDF Format (จำนวนผู้เข้าชม 80 คน)