อนุสาวรีย์หมู  
   
ที่ตั้ง
บริเวณเชิงสะพานปีกุน (สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม) เยื้องหน้าวัดราชประดิษฐ์ ตรงข้ามกับกระทรวงมหาดไทย ริมฝั่งถนนราชินี แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
 
ประวัติ
อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย แรม 7 ค่ำ ปีกุน (1 มกราคม พ.ศ. 2406) สร้างขึ้นหลังสะพานปีกุนซึ่งเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในวาระที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 4 รอบในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระสหายของพระองค์ได้จัดสร้างสิ่งอนุสรณ์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขึ้น คือ อนุสาวรีย์สหชาติ
   
   
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม/ ศิลปกรรมที่สำคัญ

ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์สหชาตินี้ คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทำเป็นรูปหมูยืนอยู่บนเนินหิน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ด้านขวาของหมูตอนล่างใต้เป็นหินสูง ซึ่งเป็นชะโงกกันแดดกันฝนได้ ที่ฐานมีศิลาจารึกเป็นหินชนวนสีเทา ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 58 ซม. อักษรและภาษาไทยมี 1 ด้าน 6 บรรทัด จารึกข้อความถวายพระพรแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

 
"โอม......(ข้อความลบเลือน)........ขอองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
พระเกียรติแพร่ พระชนมายุยืน
ตราบศิลาลาญ.............(ข้อความลบเลือน)...................."
 
โดย
  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
  พระยาพิพัฒน์โกษา (เศเวสติโนซาเวียร์)
พระยาราชสงคราม (กร)
เดิมอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่โดดๆ ภายหลังมีการปรับปรุงประดับไฟให้สวยงาม มีการจัดปูกระเบื้องทางเดิน วางก้อนหินประดับ และจัดปลูกต้นไม้ประดับ กั้นบริเวณด้วยรั้วเตี้ยทาสีขาว มีผู้นิยมไปกราบไหว้ปิดทอง ห่มผ้า คล้องพวงมาลัย และปักธูปบูชา ชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่า อนุสาวรีย์หมู และมักเรียกสะพานคราว 4 รอบนั้นว่า สะพานหมู เพราะเข้าใจกันง่าย