สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ที่ตั้ง
เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงตรงจุดต่อเมืองระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนราชดำเนินนอก ตัวสะพานทอดข้ามคลองบางลำพู ใกล้ป้อมมหากาฬ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร สะพานนี้จึงอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
ประวัติ
เดิมสะพานนี้มีลักษณะเป็นสะพานโครงเหล็ก ชนิดมีโครงเหล็กโค้งข้างบนเช่นเดียวกันกับสะพานนรรัตนสถานที่บางลำพู ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างสะพานใหม่ ให้มีลักษณะใหญ่และงดงามเหมาะสมกับถนนราชดำเนิน แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างในปีใด
  ี้
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
ลักษณะสะพานนี้มีความประณีตงดงาม ด้วยพนักลูกกรงราวสะพานทั้งสองข้างที่เป็นเหล็กหล่อ ลวดลายรูปช่อดอกทานตะวัน มีลวดลายประดับที่คานโค้งซึ่งรับตัวสะพานด้านล่าง ที่ปลายสะพานทั้งสองฝั่งมีเสาหินอ่อนประดับด้วยเครื่องสำริด เช่น ลายเฟื่องอุบะที่หัวเสา และรูปเรือโบราณของยุโรปที่กลางเสา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลวดลายสลักที่เสาหินอ่อนซึ่งมีลักษณะงดงามมาก ซึ่งออกแบบโดยช่างชาวต่างประเทศแทบทั้งสิ้น แต่ก็มีการผสมผสานศิลปะแบบไทยอย่างแนบเนียน ผลงานที่ออกมาจึงงดงามยิ่ง
 
ลูกกรงราวสะพานเป็นเหล็กหล่อ ลวดลายรูปช่อดอกทานตะวัน
ลวดลายประดับที่คานโค้งที่รับตัวสะพานด้านล่าง
 
ลายดอกทานตะวันที่หัวเสา
รูปเรือโบราณของยุโรปที่กลางเสา
ลวดลายแบบตะวันตก