สวนหย่อมสิบสามห้าง
   
   
   
ที่ตั้ง

ถนนสิบสามห้าง บางลำพู แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ถนนพระสุเมรุ

ทิศใต้ จรด ถนนตานี
ทิศตะวันออก จรด ถนนบวรนิเวศ
ทิศตะวันตก จรด ถนนสิบสามห้าง
เนื้อที่ ประมาณ 184.4 ตารางเมตร ( 1 ไร่ 52 ตารางวา)
สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2515
ขนาด กว้าง 13.70 เมตร ยาว 102.10 เมตร
   
  ความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  สวนหย่อมถนนสิบสามห้างนี้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2519 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นคลอง ต่อมาได้มีการถมครองเพื่อสร้างเป็นถนน ปัจจุบันเนื่องจากความแออัดของประชากรในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้น กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำสวนหย่อนสิบสามห้างขึ้นในบริเวณดังกล่าว