ชื่อเรื่อง พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)
การพิมพ์ [พระนคร] : กรมศิลปากร, 2486
ขนาด 48 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
เลขหมู่ DS578.พ46 ป485 2486
เอกสารฉบับเต็ม คลิกเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม (ขนาดไฟล์ 2.30 Mb)