ข่าวศิลปะออนไลน์ (Artclip Online) จัดทำโดยหอสมุดสาขาวังท่าพระ บริการกฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนอื่นๆ ทางด้านศิลปะ รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารที่หอสมุดบอกรับ

โปรดระบุข้อมูลที่ต้องการสืบค้น
    
 
วิธีการสืบค้น
 
• เลือกขอบเขตที่ต้องการสืบค้น ได้แก่
  หมายถึง   การสืบค้นจากชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง และหัวเรื่อง
  หมายถึง   การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียนบทความ
  หมายถึง   การสืบค้นจากชื่อบทความ
  หมายถึง   การสืบค้นข้อมูลจากหัวเรื่อง
   
• พิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นลงในช่องว่าง
โดยสามารถพิมพ์ทั้งวลีหรือบางส่วนของวลีก็ได้ ตัวอย่าง
ชื่อผู้แต่ง
    • มานพ ถนอมศรี
    • มานพ
ชื่อบทความ
   • ประติมากรรมกลางแจ้ง
    • ประติมา
    • กลาง
หัวเรื่อง
    • กมล ทัศนาญชลี
    • กมล
 
• กดปุ่ม เพื่อค้นหา